Techniki budowlane a warunki naturalne

Techniki budowlane a warunki naturalne

Architektura jest niewątpliwie jedną z głównych dziedzin wchodzących w skład szeroko rozumianej kultury. Oczywiście pod warunkiem, że tę ostatnią definiuje się jako wszelkie wyniki działalności człowieka. Budownictwo mieści się tutaj w całości. Co więcej, wielu naukowców zajmujących się na co dzień badaniem kultury zwraca uwagę na fakt, że to właśnie dzięki przyjrzeniu się architekturze można zdobyć cenne informacje o danym ludzie, jego sposobie życia i rozumienia świata. Jednak analiza detali architektonicznych daje także szerokie możliwości do tego, by przyjrzeć się, w jaki sposób różne ludy na przestrzeni wieków potrafiły przystosować się do panujących w ich miejscu życia warunków naturalnych. Zaobserwować to można na przykład w Wenecji czy Amsterdamie, gdzie do dziś domy budowane są w taki sposób, by uchronić je przed działaniem wilgoci. To samo dotyczy budynków stawianych obecnie w Japonii czy innych miejscach szczególnie narażonych na występowanie trzęsień ziemi. To właśnie tutaj opracowano takie technologie, które umożliwiają stawianie domów nieulegających wstrząsom. Oprócz tego często technologie używane do budowy różnego rodzaju obiektów wynikają także z klimatu panującego w danym rejonie. W strefie klimatu umiarkowanego i chłodnego opracowano technologie i wytworzono materiały budowlane pozwalające na utrzymanie ciepła, podczas gdy w strefie klimatu gorącego powstają budynki takie, które zapewniają przebywającym w nich osobom ochronę przed upałami.

[Głosów:1    Średnia:3/5]