Świadectwo charakterystyki energetycznej w przepisach prawa