Sprzedaż nieruchomości – wymagane dokumenty

Przy planowaniu sprzedaży nieruchomości powinniśmy przygotować odpowiednie dokumenty aby proces ten przebiegał bez komplikacji i opóźnień. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest dom mieszkalny czy też lokal użytkowy, należy przygotować dowód osobisty oraz drugi dokument potwierdzający tożsamość. Może to być zarówno paszport, prawo jazdy lub akt własności nieruchomości. Wymagane również będzie od nas uzyskanie wypisu z księgi wieczystej oraz informacji o przeznaczeniu danej nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego. Kolejne działania powinniśmy skierować na uzyskanie wyrysu z mapy ewidencyjnej, wypisu z ewidencji gruntów i budynków. Następnie należy przygotować kompletną dokumentację techniczną sprzedawanej nieruchomości oraz uzyskać zaświadczenie z biura meldunkowego. Jeżeli dom, który zamierzamy sprzedać nie jest jeszcze ukończony, należy również przygotować pozwolenie na budowę, zatwierdzony projekt oraz dziennik budowy. W przypadku sprzedaży mieszkania jest podobnie. Należy przygotować te same dokumenty oprócz wyrysu z mapy ewidencyjnej, wypisu z ewidencji gruntów oraz dokumentacji technicznej. Dodatkowo wymagane jest natomiast zaświadczenie ze spółdzielni o niezaleganiu z opłatami za użytkowanie lokalu. Mając te wszystkie dokumenty nie powinniśmy mieć problemów natury formalnej.

[Głosów:0    Średnia:0/5]