Rozporządzanie nieruchomością bez prawa własności

Nie zawsze zasiedlając daną nieruchomość oraz rozporządzając nią możemy wykazać się prawem własności danego zasobu majątkowego. Prawo przewiduje, iż nieruchomości należące do skarbu państwa mogą zostać oddane w tzw. użytkowanie wieczyste poszczególnym osobom prywatnym. Obecnie rzadko stosuje się tego typu praktyki, ale zawarte już umowy mają cały czas moc prawną. Dokumenty użytkowania wieczystego podpisywane są na okres do 99 lat i zapewniają biorącemu w wieczyste użytkowanie prawo gospodarowania daną nieruchomością przez całe jego życia. Można więc czuć się prawie jak u siebie w domu, ale bez konieczności inwestowania w zakup nieruchomości. Takie rozwiązanie jest niejednokrotnie jedynym, na jakie może sobie pozwolić przeciętna polska rodzina. Brak odpowiednich dochodów lub posiadania stałego, udokumentowanego umową o pracę na czas nieokreślony, źródła dochodów powodują, że nie jesteśmy wiarygodni do uzyskania wysokich kredytów hipotecznych. Użytkownik wieczysty gruntu może dokonywać na nim wszelkich czynności związanych z normalnym użytkowaniem nieruchomości. Dokumenty zawarcia umowy użytkowania wieczystego przygotowywane oraz podpisywane są przez upoważnionych przedstawicieli państwa na szczeblu samorządowym. Wszystko o nieruchomościach oddanych w wieczyste użytkowanie powinno być dostępne na stronach urzędów miast, aczkolwiek można również sięgnąć do Ustawy o nieruchomościach.

[Głosów:0    Średnia:0/5]