Rodzaje nieruchomości

Mówiąc o nieruchomościach najczęściej mamy na myśli lokal mieszkaniowy w bloku wielorodzinnym albo o dom. Nie są to jednak jedyne rodzaje nieruchomości. Najpowszechniejszym rodzajem są nieruchomości gruntowe. Zalicza się do nich grunty oraz wszystko to co jest z nimi trwale związane, np. budynki, różne urządzenia, ogrodzenia, rośliny. Nie mogą one stanowić więc odrębnej własności. Są jednak wyjątki od tej zasady. Na gruntach można wyodrębnić całe budynki lub ich część. Kolejny rodzaj stanowią nieruchomości budynkowe. Stanowią je trwale związane z gruntem budynki, które na podstawie przepisów szczególnych nie są częścią składową nieruchomości gruntowej, ale stanowią samodzielną własność. Nieruchomość taka może powstać tylko w drodze konkretnego przepisu prawnego, który będzie określał prawny status budynku. Nieruchomość lokalowa powstaje natomiast w postępowaniu umowy jednostronnej czynności prawnej właściciela lub orzeczenia sądu, który znosi współwłasność. Nieruchomość ta jest to przedmiot osobnej własności, którą tworzą części budynków trwale związanych z gruntem. Mogą one stanowić osobne mieszkanie lub lokal o innym przeznaczeniu. Wyróżnia się także nieruchomości rolne czyli takie, które wykorzystuje się lub może wykorzystywać do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie.

[Głosów:0    Średnia:0/5]