Program „Rodzina na swoim” na swoim będzie bardziej przystępnym?

Rządowy program „Rodzina na swoim” jest elementem polityki prorodzinnej, mającej ułatwić tzw. życiowy start młody małżeństwom i osobom z małymi dziećmi. Zakłada ona ułatwienie możliwości brania kredytów przez takie osoby. Poza tym, Skarb Państwa decyduje się na spłacanie przez pierwsze lata odsetek od wziętego kredytu. Osobami, które mogą skorzystać z programu „Rodzina na swoim” są wszystkie małżeństwa, bez względu na to, czy posiadają one dzieci oraz osoby samotnie wychowujące potomstwo. W tym przypadku nie ma znaczenia wiek dziecka (może to być osoba do 25. roku życia, a studiująca), a dotyczy także rodziców pobierających zasiłek pielęgnacyjny. Należy być świadomym, że program ten jest skierowany do wszystkich osób, które posiadają zdolność kredytową i będą w stanie spłacać każdego miesiąca daną kwotę, z pominięciem odsetek przez pierwsze kilka lat. Jeżeli osoba ubiegająca się o kredyt, nie posiada zdolności kredytowej, o wsparcie finansowe mogą ubiegać się również osoby z nią spokrewnione, na przykład rodzeństwo lub rodzice. Dodatkowo należy pamiętać, że docelowy kredytobiorca nie może być właścicielem lokalu, najemcą, ani nie może mu przysługiwać prawo do nieruchomości z tytułu prawa do lokalu z wspólnoty mieszkaniowej. Podpisanie umowy w ramach programu „Rodzina na swoim” jest równoznaczne z akceptowaniem założeń i w razie niespełnienia jakiegokolwiek warunku przez kredytobiorcę, powoduje ponoszenie przez niego konsekwencji prawnych.

[Głosów:0    Średnia:0/5]