Prawidłowa wycena nieruchomości czynnikiem warunkującym transakcje kupna – sprzedaży

Wycena nieruchomości jest procesem trudnym i wymagającym posiadania bogatej wiedzy w tym zakresie. Dokumenty wyceny przygotowują specjalni fachowcy, których umiejętności poświadczone zostały stosownymi uprawnieniami. Jeżeli wybrany przez nas rzeczoznawca majątkowi nie widnieje w zasobach danych Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego oznacza to, że istnieje wielkie prawdopodobieństwo nie posiadania przez niego pozwolenia na dokonywanie działań oceniających wartość nieruchomości. Zakup nieruchomości powinien ściśle wiązać się z poprzedzającą dokonanie transakcji wyceną. Z założenia tego typu działania podejmowane są przez osoby sprzedające swoje domostwa, aczkolwiek, jako potencjalni kupujący, możemy również podeprzeć swoją opinię fachowym spojrzeniem specjalisty. W zakres merytoryczny opracowań wchodzi wszystko o nieruchomościach dotyczących ich stanu technicznego, funkcjonalności oraz wyposażenia. Analiza wartości środka trwałego może odbywać się z zastosowaniem szeregu różnorodnych metod oraz technik oceniających. Wszystko zależy od rodzaju rzeczy, jaką nabywamy oraz celu, w jakim dokonujemy wyceny. Główny zakres działania rzeczoznawców majątkowych opiera się na porównaniu wybranych przez nas nieruchomości oraz wskazaniu tej, która w jego oczach, stanowi najkorzystniejszą ofertę. Z uwagi na sposób dokonywania analizy opisana wyżej metoda nazywa się popularnie metodą porównawczą.

[Głosów:0    Średnia:0/5]