Prawidłowa wycena nieruchomości czynnikiem warunkującym transakcje kupna – sprzedaży