Piętro, jako bardzo istotny element kształtowania się ceny mieszkania