Obowiązki właściciela nieruchomości

Będąc właścicielem nieruchomości, jako właściciel rzeczy odpowiadamy, z tytułu odpowiedzialności cywilnej, za szkody wyrządzone przez rzecz, podobnie, jak właściciele samochodów. Jednak w, przypadku nieruchomości, nie istnieje konieczność zawierania obowiązkowej umowy na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Spadająca z dachu dachówka czy rynna, czy spadający z nieruchomości śnieg albo sopel może wyrządzić krzywdę przypadkowemu przechodniowi, a skutki tej krzywdy będziemy musieli zrekompensować własnymi środkami finansowymi. Stąd też warto zawierać ubezpieczenia nieruchomość. W przypadku obiektów, w których prowadzona jest działalność, zagrożenia dla użytkowników nieruchomości występują również wewnątrz obiektów budowlanych. Obowiązki na właścicieli nieruchomości, w zakresie utrzymania obiektu budowlanego we właściwym stanie technicznym, nakłada ustawa Prawo budowlane. Okresowe kontrole stanu technicznego mają za zadanie wyeliminować ryzyko potencjalnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, czy bezpieczeństwa mienia. Kontrole takie, w interesie właścicieli nieruchomości, powinni przeprowadzać odpowiednio przygotowani fachowcy i dokumentować je stosownymi protokołami z przeprowadzonych czynności kontrolnych, a wydane zalecenia, dotyczące usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, powinny być niezwłocznie realizowane.

[Głosów:0    Średnia:0/5]