Nowy pomysł władz na problemy mieszkaniowe obywateli

W związku z trudnościami, jakie posiada przeciętny obywatel chcąc nabyć własną nieruchomość, nawet najmniejsze mieszkanie, władze kraju postanowiły stworzyć nowy projekt pomocowy mający rozwiązać taką sytuację. Ministerstwo Infrastruktury wystosowało propozycję programu opartego o ustawę O społecznych grupach mieszkaniowych. Zakłada ona możliwość zrzeszenia się chętnych na własne mieszkanie w grupę, która wspólnie finansować będzie budowę nieruchomości. Koszty zostały podzielone po połowie. Pierwszą należy wpłacić w formie gotówki na poczet przyszłego mieszkania. Pozostałe koszty budowy zawierać się będą w comiesięcznym czynszu lokatorów. Po spłaceniu wszystkich należności i nie wcześniej niż po upływie 5 lat od wynajęcia lokalu, członkowie grupy zyskać mają prawo własności do danej nieruchomości. Tak w skrócie prezentuje się pomysł nowej ustawy. Pomysł może i jest trochę skomplikowany, ale też zawiera pewne dość istotne kwestie. Opiera się na zasadzie finansowania inwestycji przez prywatnych inwestorów. Problemy finansowe państwa uniemożliwiają mu partycypację w kosztach budowy nieruchomości w większym stopniu, aniżeli jest to obecnie. Obecna sytuacja jednak jest niewystarczająca. Dopuszczenie prywatnych inwestorów ma podnieść tempo powstawania nowych lokum dla potencjalnych klientów. Do tej pory problemem była ochrona praw lokatorów, która ograniczała możliwości eksmisyjne nierzetelnych najemców. Nowa propozycja pozbawia lokatorów takich praw, a tym samym daje większą swobodę inwestorom. Może to być zachętą do brania udziału w podobnych przedsięwzięciach.

[Głosów:0    Średnia:0/5]