Nowy pomysł władz na problemy mieszkaniowe obywateli