Niebezpieczeństwa czyhające na wtórnym rynku nieruchomości