Łączenie celów mieszkaniowych oraz prowadzenie działalności