Książka obiektu budowlanego

Przed kupieniem nieruchomości warto zapoznać się z dokumentacją dotyczącą powstania oraz użytkowania i utrzymania obiektu budowlanego, znajdującego się na przedmiotowej nieruchomości. W przypadku nieruchomości, dla których projekt budowlany wymaga sprawdzenia istnieje obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego. Do dokumentu tego dokonuje się wpisów dotyczących przeprowadzonych okresowych kontroli stanu technicznego o realizacji, wydanych podczas tej kontroli zaleceń, o awariach i katastrofach dotyczących tego obiektu, o przeprowadzonych remontach oraz przebudowach. Do książki obiektu budowlanego powinny być dołączone dokumenty budowy taki, jak: pozwolenie na budowę wraz zatwierdzonym w nim projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły kontroli i sprawdzeń z czasów budowy, ewentualna decyzja pozwolenia na użytkowanie. Dla budynków domów jednorodzinnych nie ma wymogu prowadzenia książki obiektu budowlanego jednak te wszystkie dokumenty, jak i okresowe kontrole oceny stanu technicznego powinny być przeprowadzane, a protokoły je dokumentujące przechowywane. Lektura tych dokumentów, szczególnie przeprowadzona przez zaprzyjaźnionego budowlańca, pozwala na dokonanie lepszej oceny nieruchomości pozostającej w kręgu naszego zainteresowania. Kompletność i jakość dokumentów mogą świadczyć o jakości i regularności przeprowadzanych napraw, czy konserwacji.

[Głosów:0    Średnia:0/5]