Jak rozumieją nieruchomość prawnicy

Pojęcie nieruchomości posiada zupełnie inne znaczenie w mentalności społecznej, aniżeli w uwarunkowaniach obowiązującego prawa. Ludzie, pod hasłem nieruchomości, rozumieją wszelkie budynki mieszkalne oraz użytkowe posadowione na określonym terenie. Przepisy Kodeksu cywilnego, w art. 46 § 1, ustanawiają, że „nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności”. Jednym słowem nieruchomości to zarówno grunty, jak i wszystkie konstrukcje na stałe związane z danym gruntem. Dokumenty prawne dzielą nieruchomości na: gruntowe, budynkowe oraz części budynków. Nieruchomość gruntową nabywamy wtedy, gdy dokonywany jest przez nas zakup ziemi na danym terenie. Nieruchomość budynkowa jest w polskim prawodawstwie rozumiana jako możliwość wieczystego użytkowania budynku położonego na gruncie państwowym. Aby mówić o nieruchomości gruntowej musimy posiadać dokumenty pozwalające nam na wieczyste użytkowanie danego budynku, ale nie dające prawa sprzedaży nieruchomości osobie trzeciej. Ostatnim rodzajem nieruchomości są części budynków. Powstają one w momencie podziału 1 budynku, na przykład domu jednorodzinnego, na co najmniej 2 odrębne aktem własności mieszkania. W takiej sytuacji każdy właściciel mieszkania ma prawo tylko do określonej części domu oraz udział w gruncie, na którym znajduje się jego mieszkanie. Aby poznać wszystko o nieruchomościach trzeba sięgnąć do wybranych opracowań tematycznych. Zaprezentowane przeze mnie informacje stanowią jedynie małą pigułkę wiedzy z obszaru rynku nieruchomościami.

[Głosów:0    Średnia:0/5]