Jak dobrze skonstruować przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości

Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości stanowi pisemne potwierdzenie chęci obu stron do dokonania transakcji kupna – sprzedaży danej nieruchomości. Powinna być na tyle dobrze i szczegółowo przygotowana, ażeby określała wszystkie uzgodnienia dotyczące zakupu nieruchomości oraz zawierała opisane dokumenty, jakie musi dostarczyć sprzedający w momencie ostatecznego rozliczenia. Pamiętajmy, aby umowa przedwstępna bezwzględnie skonstruowana była w formie pisemnej. Tylko tak możemy w prosty sposób udowodnić, że zakup danej nieruchomości miał się odbywać na takich, a nie innych warunkach. Jednoznacznie należy określić co i za ile mamy zamiar kupić. Istotne jest także określenie terminu podpisania umowy końcowej transakcji. Warto wiedzieć, że umowa przedwstępna ma wymagalność przez okres 1 roku od daty jej podpisania. Omawiany dokument musi zawierać wręcz wszystko o nieruchomościach, jakie zamierzamy nabyć, gdy stanowi dla nas jedyny, wiążący prawnie, dokument do czasu ostatecznego aktu notarialnego. Zwróćmy uwagę, aby zawarta w niej została kwota zadatku, jaki wpłacamy na poczet zakupu nieruchomości. Tylko potwierdzone podpisem przyjęcie zadatku umożliwia ewentualne żądanie jego zwrotu przy niezrealizowaniu umowy. Oprócz tych wymienionych części składowych umowy, możemy zawrzeć w niej szereg dodatkowych zapisów, oświadczeń i ustaleń, jakie mają towarzyszyć przekazywaniu praw własności do danej nieruchomości. To zależy już tylko od nas.

[Głosów:0    Średnia:0/5]