Istota umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Mając zamiar w przyszłości zakupić lub sprzedać daną nieruchomość, a jednocześnie posiadając pewność, że ta transakcja dojdzie do skutku, warto zawrzeć umowę przedwstępną. W umowie tej, dwie strony: Sprzedający i Kupujący zobowiązują się do zawarcia określonej umowy rzeczywistej w przyszłości. Stanowi ona o zrzeczeniu się praw własności przez właściciela nieruchomości, na rzecz kupującego, który to jest zobligowany do zapłaty danej sumy. Umowa taka musi mieć formę aktu notarialnego, a więc o jej mocy prawnej świadczy jedynie sporządzenie dokumentu w obecności notariusza. Natomiast sama umowa przedwstępna akceptowana jest zarówno w zwykłej formie pisemnej, jak i aktu notarialnego. Konsekwencje jej niedotrzymania są zatem uzależnione od formy jej zawarcia. W przypadku, gdy była to zwyczajna forma pisemna, strona udowadniająca poniesienie szkody, może domagać się odszkodowania. Natomiast forma aktu notarialnego powoduje możliwość dochodzenia zawarcia umowy, która została przyrzeczona. Warto pamiętać o wszystkich elementach umowy przedwstępnej, które świadczą o jej skuteczności i poprawności. Należą do nich: określenie stron (Kupującego i Sprzedającego), opis nieruchomości wraz z określeniem jej ceny, terminu i sposobu dokonania transakcji, daty zawierania przyrzeczonej umowy oraz wysokości zadatku.

[Głosów:0    Średnia:0/5]