Inne firmy nabywania prawa własności do nieruchomości

Nabywanie nieruchomości może odbywać się różnymi drogami. Nie zawsze wymagany jest zakup jej na prawach rynkowych. Prawo do nieruchomości można także uzyskać poprzez przyjęcie jej w spadku. Spadkiem nazywamy przejęcie praw do wartości majątkowych osoby przez inną osobę, po jej śmierci. Najczęściej spadek uzyskujemy od osób powiązanych z nami koligacjami rodzinnymi. Dokumenty potwierdzające ważność spadku to, przede wszystkim, testament pierwotnego właściciela nieruchomości, ale także różnego rodzaju zapisy dokonywane w obecności notariusza wyrażające wolę właściciela do tego typu postępowania. Samo przekazanie nam prawa do danej nieruchomości nie czyni nas automatycznie jej właścicielami. Procedura nabycia praw jest bardziej skomplikowana. Specjalizujący się w prawie spadkowym prawnik wyjaśni nam wszystko o nieruchomościach nabywanych w ramach postępowania spadkowego. Oczywiście rozważając przyjęcie spadku musimy wziąć pod uwagę koszty, jakie on za sobą pociągnie. W przypadku naszej pozytywnej zostaniemy obciążeni, przez właściwy urząd skarbowy, odpowiednim podatkiem. Ta świadomość często przeraża potencjalnych spadkobierców. Nie należy jednak panikować. Wysokość należności zależy, przede wszystkim, od stopnia pokrewieństwa stron testamentu. Jeżeli istnieją więzy rodzinne, to im bliższy stopień pokrewieństwa osób, tym niższy będzie wymagany od nas podatek. W kalkulacji należy wziąć pod uwagę również tzw. kwotę wolną, która zostanie odliczona od wartości wyjściowej podatku. Reasumując można zauważyć, że nie taki diabeł straszny, jak go malują.

[Głosów:0    Średnia:0/5]