Formalności przed budową domu

Formalności przed budową domu

Zamierzasz wybudować dom? Pamiętaj, że najpierw musisz uregulować wszystkie kwestie prawne. Nie możesz zaraz po kupieniu działki budowlanej rozpoczynać budowy. Co należy zrobić krok po kroku? Po pierwsze, we właściwym dla miejsca budowy urzędzie miasta lub gminy, należy złożyć wniosek o aktualny wypis z planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli gmina go nie posiada to zwracasz się z prośbą o wydanie decyzji o warunkach zabudowy terenu. Musisz wówczas jednak okazać projekt domu. W urzędzie musisz też poprosić o wydanie kopii mapy zasadniczej. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie się do zakładu gazowego, energetycznego i wodno-kanalizacyjnego z wnioskiem o wydanie warunków technicznych dostawy mediów. Następnie w zarządzie dróg musisz zdobyć oświadczenie potwierdzające, że działka posiada dostęp do drogi publicznej. Następnie musisz skompletować inne dokumenty -wyrys z mapy ewidencji gruntu i wypis z rejestru gruntów dla własnej działki i dla działek sąsiednich. Konieczny będzie też obrys budynku z planowanym usytuowanie na działce oraz mapa sytuacyjno-wysokościowa dla działki budowlanej. Potem już możesz zwrócić się do architekta o adaptację projektu. Nie jest to jednak koniec formalności. Dopiero teraz możesz wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Zwracasz się z nim do wydziału architektury właściwego starostwa powiatowego.

[Głosów:1    Średnia:3/5]