Dać czasowi czas na znalezienie odpowiedniej oferty